Kerja Keras

Kerja Keras dan Menjaga Kepercayaan

Kerja Keras – Muhammad SAW dikenal sebagai wirausahawan sejati. Ia merintis usaha dari bawah dengan bermodalkan kepercayaan (trust). sehingga wajarlah ia mendapatkan julukan Al-Amiin. Tak hanya merintis usaha, tetapi juga …